CG eGOV - verzia 2017.4.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 23.01.2018 20:30
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1112819 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 499000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 857761 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 3315618 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 9806598 Spolu: 15591796 Spolu: 15591796
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 23.01.2018 20:30
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): -103313,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 499000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 79164,9 Granty a transfery (S144042005): 72964,0 Daňové príjmy (S144042005): 30674,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 1216132,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 778596,1 Granty a transfery (S144042004): 3242654,0 Daňové príjmy (S144042004): 9775793,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1112819 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 499000 Nedaňové príjmy (S144042003): 857761 Granty a transfery (S144042003): 3315618 Daňové príjmy (S144042003): 9806468 Spolu: 15591666 Spolu: 15591666 Spolu: 15013176,4 Spolu: 15013176,4 Spolu: 578489,6 Spolu: 578489,6
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.