CG eGOV - verzia 2018.1.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 26.04.2018 20:30
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 59884 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1500000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 659321 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 3210739 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 10221225 Spolu: 15651169 Spolu: 15651169
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 26.04.2018 20:30
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 59884,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1224229,8 Nedaňové príjmy (S144042005): 483104,4 Granty a transfery (S144042005): 2337575,0 Daňové príjmy (S144042005): 8015015,0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 0,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 275770,2 Nedaňové príjmy (S144042004): 176216,6 Granty a transfery (S144042004): 873164,0 Daňové príjmy (S144042004): 2206210,0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 59884 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1500000 Nedaňové príjmy (S144042003): 659321 Granty a transfery (S144042003): 3210739 Daňové príjmy (S144042003): 10221225 Spolu: 15651169 Spolu: 15651169 Spolu: 3531360,8 Spolu: 3531360,8 Spolu: 12119808,2 Spolu: 12119808,2
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.