Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Diskusné fórum mesta

Diskusné fórum mesta

Pravidlá diskusie na elektronickom diskusnom fóre:

Verejná diskusia na portáli www.malacky.sk slúži na výmenu názorov, postrehov, kritiky a zasielanie pripomienok za účelom poukázať na vecné problémy občanov a mesta. Účastník diskusie na elektronickom diskusnom fóre je povinný riadiť sa platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, základnými pravidlami slušného správania a používaním jazykovej kultúry uverejňovaných textov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vecný obsah príspevkov elektronického diskusného fóra.

 

Každý registrovaný používateľ je povinný dodržiavať Pravidlá diskusie na www.malacky.sk Diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s Pravidlami diskusie na www.malacky.sk budú vymazané.

V diskusii na www.malacky.sk je zakázané:

  • Používať cudziu identitu, napríklad vystupovať v mene verejne známej osoby, alebo pod iným ako vlastným menom
  • Akýmkoľvek spôsobom prezentovať osobné útoky, vyhrážky alebo obťažovanie.
  • Zverejňovať vulgárne alebo inak spoločensky neprípustné príspevky
  • Zverejňovať názory alebo texty podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb.
  • Využívať diskusiu na komerčné účely.
  • Uverejňovať dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.
  • Zverejňovať odkazy na internetové stránky, ktorých obsah nesúvisí s témou diskusie a na stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi SR

Diskusné príspevky sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva. Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor. Verejná diskusia nie je nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí a taktiež neslúži ako komunikačný kanál medzi občanmi a samosprávou. Užívateľ, ktorý opakovane porušil pravidlá, bude mať na portál mesta obmedzený prístup. Témy diskusného fóra, ku ktorým viac ako mesiac od posledného príspevku nikto nepridá príspevok, budú vymazané.

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí