Centrum voľného času,Centrum voľného času,Centrum voľného času,Martina Rázusa,2383,30,Mesto Malacky,Alžbeta Šurinová