Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Informácie nájdete na stránke mestského portálu Poplatky za komunálny odpad.

 

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  zastupuje Marián Žáček
  (Dana Puškáčová)

  Oddelenie ekonomiky MsÚ

 • Kontakty

  zastupuje Marián Žáček
  (Dana Puškáčová)
  034/79 66 125
  marian.zacek@malacky.sk

  3. poschodie č. dverí 312

 

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí