Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Informovanie o územnom pláne

Základné údaje

Informovanie o územnom pláne

Popis:

Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Územnoplánovacia informácia
 • Regulačný list
 • Výzva na doplnenie

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Informovanie o územnom pláne

Informácie o územnom pláne Mesta Malacky sú zverejnené na stránke mestského portálu Územný plán mesta.

Územný plán v grafickom znázornení máte k dispozícii k nahliadnutiu v geografickom informačnom systéme mesta Malacky CG WebGIS.

Ponúkame Vám možnosť podať žiadosť o územnoplánovaciu informáciu elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS, stručný postup uvádzame aj na našej stránke Elektronické služby.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme odpoveď.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť odpoveď v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Voliteľné prílohy elektronického podania, stačia oscanované kópie:

 • Snímka z mapy (v prípade parcely reg. E je potrebné doložiť identifikáciu)

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žiadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu.

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje 

  Vilma Horňáková

  Útvar výstavby a životného prostredia

 • Kontakty

  Vilma Horňáková
  034/79 66 154
  vilma.hornakova@malacky.sk
  4. poschodie, č. dverí 410

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí