Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Informovanie o základných školách v obci

Doplňujúce údaje

Informovanie o základných školách v obci

ZŠ Dr. J. Dérera

Ul. gen. M. R. Štefánika 7

901 01 Malacky

tel.: 034/772 22 81 (riaditeľ)

034/774 10 44 (tajomníčka)

034/772 22 87 (školská jedáleň)

riaditeľ: Mgr. Katarína Habová

web: www.dererka.edupage.org

e-mail:

ZŠ Štúrova

Ul. Štúrova 142/A

901 01 Malacky

tel.: 034/772 24 68

mobil: 0918 382 611

034/772 27 36 (školská jedáleň)

riaditeľ: Mgr. Dušan Šuster

web: http://zssturovamalacky.edupage.org

e-mail:

ZŠ Mansveta Olšovského (organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského) - cirkevná ZŠ

Kláštorné námestie 1

901 01 Malacky

tel.: 034/772 38 03

riaditeľ: Mgr. Daniel Masarovič

web: http://www.csmalacky.sk/

e-mail:

ZŠ Záhorácka

Záhorácka 95

901 01 Malacky

tel.: 034/772 38 62

034/772 38 61 (školská jedáleň)

riaditeľ: PaedDr. Gabriela Emrichová

web: www.zs4malacky.edupage.org

e-mail:

Základné školy

Nenašli sa žiadne záznamy.
 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  PaedDr. Radoslav Navrátil

  Školský úrad MsÚ

 • Kontakty

  PaedDr. Radoslav Navrátil
  034/796 61 16
  skolsky.urad@malacky.sk
  3. poschodie, č. dverí 310

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí