Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Základné údaje

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Popis:

Poplatník je povinný ohlásiť obci povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do jedného mesiaca odo dňa vzniku platiť poplatok, odo dňa kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu, alebo zánik poplatkovej povinnosti.

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Rozhodnutie o vyrúbení sadzby poplatku (posielané každoročne)
 • Rozhodnutie o vyrúbení rozdielu sadzby poplatku
 • Výzva na doplnenie / úpravu podania

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ponúkame Vám možnosť ohlásiť vznik, zánik alebo zmenu poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme rozhodnutie alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť rozhodnutie v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Prílohy elektronického podania vyžadujeme priložiť len v prípade, že poplatník - fyzická osoba žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku. Zoznam akceptovateľných dokladov je uvedený vo VZN, §43 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku (viď blok Súvisiaca legislatíva).

Poplatník - právnická osoba alebo podnikateľ v prípade nájomného vzťahu prikladá scan nájomnej zmluvy.

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania ohlásení v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu.

Viac informácií môžete nájsť aj na stránke mestského portálu Poplatky za komunálny odpad.

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Branislav Zaiček Záhorácka 5411/97 161,04 161,04 EUR
Roman Galba 702,93 702,93 EUR
Milan Ballay Pri Maline 5048/4 497,04 497,04 EUR
Ing. Mário Longauer Hlboká 691/15 161,04 161,04 EUR
František Vostrovský 259,44 259,44 EUR
Rastislav Vincek Legionárska 411/24 241,61 241,61 EUR
Jana Cíferská D. Skuteckého 1639/12 184,75 184,75 EUR
Rozália Suchánková 639,67 639,67 EUR
Vladimír Šarmír gen. M. R. Štefánika 1407/76 500,02 500,02 EUR
Rastislav Kalafus Mierové námestie 2545/12 220,81 220,81 EUR
Marek Homlitaš Štúrova 2491/149 513,51 513,51 EUR
Ing. Mário Král Na majeri 5300/12 322,07 322,07 EUR
Stanislava Jurovatá Rudolfa Dilonga 426/7 161,04 161,04 EUR
Peter Baláž D. Skuteckého 1650/16 826,47 834,24 EUR
Martin Prostredník 1. mája 91/69 183,82 183,82 EUR
Jana Jursová Ľuda Zúbka 1181/6 161,04 161,04 EUR
Peter Daniel 1. mája 94/75 405,55 405,55 EUR
PhDr. Michael Kelemen 1. mája 20/14 186,01 186,01 EUR
Robert Kolandra Vinohrádok súp. č. 1632 464,63 464,63 EUR
Ing. Imrich Foltýn Zámocká 1066/2 201,16 201,16 EUR
Nájdených 1 372 záznamov, zobrazujem 61 až 80.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  zastupuje Marián Žáček
  (Dana Puškáčová)

  Oddelenie ekonomiky MsÚ

 • Kontakty

  zastupuje Marián Žáček
  (Dana Puškáčová)
  034/79 66 125
  marian.zacek@malacky.sk

  3. poschodie č. dverí 312

 

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí