Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Základné údaje

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Popis:

Poplatník je povinný ohlásiť obci povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady do jedného mesiaca odo dňa vzniku platiť poplatok, odo dňa kedy nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu, alebo zánik poplatkovej povinnosti.

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Rozhodnutie o vyrúbení sadzby poplatku (posielané každoročne)
 • Rozhodnutie o vyrúbení rozdielu sadzby poplatku
 • Výzva na doplnenie / úpravu podania

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Ponúkame Vám možnosť ohlásiť vznik, zánik alebo zmenu poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme rozhodnutie alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť rozhodnutie v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Prílohy elektronického podania vyžadujeme priložiť len v prípade, že poplatník - fyzická osoba žiada o zníženie alebo odpustenie poplatku. Zoznam akceptovateľných dokladov je uvedený vo VZN, §43 Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku (viď blok Súvisiaca legislatíva).

Poplatník - právnická osoba alebo podnikateľ v prípade nájomného vzťahu prikladá scan nájomnej zmluvy.

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania ohlásení v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu.

Viac informácií môžete nájsť aj na stránke mestského portálu Poplatky za komunálny odpad.

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Jozef Szabo Záhorácka 1937/77 307,88 307,88 EUR
Jaroslav Novotný Vinohrádok súp. č. 1624 418,62 418,62 EUR
Vojtech Papp 390,98 390,98 EUR
Ľubomír Farenzena Vajanského 110/1 328,23 328,23 EUR
Peter Gulbiš Pri Maline 5635/63 161,04 161,04 EUR
Ivan Tylka Jozefa Kubinu 2933/11 161,03 161,03 EUR
Ing. Martin Vida Družstevná 2057/22 225,45 225,45 EUR
Pavol Pernecký 1. mája 78/3 1811,04 1811,04 EUR
CE 50 s.r.o. Obchodná 560/39 2745,60 2745,60 EUR
Eduard Kopča Bernolákova 2423/30 247,75 247,75 EUR
Marcinovýchová Alena Rudolfa Dilonga 2446/61 221,76 221,76 EUR
Katarína Šteffková M.Curie Sklodowskej 1546/2 259,31 259,31 EUR
Štefan Michálek - DELIKATES Družstevná 1993/23 860,96 860,96 EUR
Ján Kovárik Š. Králika súp. č. 8 1192,86 1192,86 EUR
Daniel Havlík DANY Námestie SNP 1176/1 1742,58 1742,58 EUR
RNDr. Hubert Klčo - FLY Rakárenská 833/17 209,66 209,66 EUR
REAL-CO, s.r.o. Partizánska cesta 3 2011,68 2011,68 EUR
Kvetoslav Jursa Jozefa Gabčíka 2674/19 203,64 203,64 EUR
Vlasta Ferenceyová Bernolákova 2422/38 273,00 273,00 EUR
Ľubica Krajčírová Záhorácka 1933/51 480,48 480,48 EUR
Nájdených 1 372 záznamov, zobrazujem 121 až 140.[<<] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [>>]
 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  zastupuje Marián Žáček
  (Dana Puškáčová)

  Oddelenie ekonomiky MsÚ

 • Kontakty

  zastupuje Marián Žáček
  (Dana Puškáčová)
  034/79 66 125
  marian.zacek@malacky.sk

  3. poschodie č. dverí 312

 

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí