Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Základné údaje

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Popis:

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Obce vo svojich VZN ustanovujú konkrétne podrobnosti, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v lehote 30 dní odo dňa vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia podať hlásenie. Rovnako je povinný pravidelne zasielať na MsÚ výkaz o vybranej miestnej dani za ubytovanie, ide o kvartálne zasielanie výkazov.

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

  • Výzva na opravu hlásenia / výkazu (v prípade chyby v podaní)

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Ponúkame Vám možnosť oznámiť vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti k dani za ubytovanie a posielať pravidelný výkaz o vybranej dani za ubytovanie elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

  • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
  • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
  • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy.

Nepožadujeme žiadne prílohy elektronického podania, stačí len vyplniť, podpísať a odoslať elektronický formulár.

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania ohlásení a výkazov v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu.

Viac informácií k dani za ubytovanie môžete nájsť na stránke Daň za ubytovanie mestského portálu.

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Mária Balgavá Nádražná 1138/11 43,40 204,44 EUR
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Nájdených 1 382 záznamov, zobrazujem 1 až 20.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí