Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Anna Mládeková Pezinská 2489/31 223,07 223,07 EUR
Milan Kolárik Jána Hollého 2501/33 177,06 596,72 EUR
Tomáš Cabicar Ľ. Kukorelliho 2707/4 0,00 263,36 EUR
František Martinec súp. č. 111 321,26 321,26 EUR
Štefan Salay D. Skuteckého 1650/16 0,00 240,52 EUR
Margita Tančiboková 8,54 261,84 EUR
Jozef Karovič Budovateľská 2512/12 193,15 500,85 EUR
Eva Biharyová Stupavská 1340/163 196,96 466,11 EUR
Jaroslav Lamoš Požiarnicka 1097/29 183,82 183,82 EUR
Jozef Sedlák 0,00 501,97 EUR
Alena Chrupková Stupavská 1321/125 722,78 813,98 EUR
Ján Biháry Stupavská 1340/163 105,53 587,62 EUR
Rudolf Danihel 121,99 566,46 EUR
Ján Knápek D. Skuteckého 1635/8 0,00 410,42 EUR
Mária Tarabová Vajanského 111/5 300,49 300,49 EUR
Ferdinand Eliaš 0,00 183,36 EUR
Karel Heinz Záhorácka 1935/89 245,10 245,10 EUR
Vlasta Balážová 609,80 1013,96 EUR
Mária Balážová Hlboká 5001/35 278,61 278,61 EUR
Jaroslava Babjaková 192,25 192,25 EUR
Nájdených 1 324 záznamov, zobrazujem 1 až 20.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí