Anna Mládeková,Pezinská 2489/31,"345,16","345,16",EUR Mária Wagnerová,Kukučínova 2314/73,"1173,46","1173,46",EUR Milan Kolárik,Jána Hollého 2501/33,"425,06","425,06",EUR Štefan Markušic,,"206,13","206,13",EUR František Martinec,súp. č. 111,"321,26","321,26",EUR Jozef Karovič,Budovateľská 2512/12,"884,51","884,51",EUR Eva Biharyová,Stupavská 1340/163,"266,75","382,01",EUR Jaroslav Lamoš,Požiarnicka 1097/29,"183,82","183,82",EUR František Masarovič,arm. gen. L. Svobodu 2644/37,"245,44","245,44",EUR Alena Chrupková,Stupavská 1321/125,"809,74","809,74",EUR Peter Chvastek,Duklianskych hrdinov 632/11,"192,49","192,49",EUR Mária Tarabová,Vajanského 111/5,"476,08","476,08",EUR Karel Heinz,Záhorácka 1935/89,"245,10","245,10",EUR Vlasta Balážová,,"770,84","770,84",EUR Mária Balážová,Hlboká 5001/35,"536,27","536,27",EUR Jaroslava Babjaková,,"192,25","192,25",EUR Jozef Malášek,Písniky 766/13,"292,80","409,22",EUR Eva Danielová,Nádražná 1138/11,"403,77","403,77",EUR Ľudmila Tarabová,Janka Kráľa 548/30,"434,31","434,31",EUR Viera Žilavá,Záhorácka 1934/59,"208,07","208,07",EUR Jozef Stanek,Ľudovíta Fullu 1641/2,"160,76","160,76",EUR Eugen Tanáč,Oslobodenia 285/5,"608,25","608,25",EUR Ivan Rybecký,D. Skuteckého 1650/16,"184,70","184,70",EUR František Matúšek,Stupavská 1329/141,"183,37","183,37",EUR Peter Osuský,Stupavská 2239/20,"424,07","424,07",EUR Ing. Ján Šíp,Vajanského 263/41,"356,67","356,67",EUR Miroslav Janeček,,"348,61","348,61",EUR Peter Mráz,Písniky 776/56,"0,00","161,04",EUR Pavlína Krč Turbová,Jesenského 939/11,"475,87","475,87",EUR Mária Valíčková,Záhorácka 1934/65,"282,40","282,40",EUR Zlatica Veselá,,"232,31","241,59",EUR Igor Masár,Veľkomoravská 2329/46,"80,52","161,04",EUR Štefan Vaško,,"358,06","358,06",EUR Ing. Gabriela Janečková,Janka Kráľa 4348/75,"128,93","161,13",EUR Ivan Greif,Duklianskych hrdinov 719/113,"161,04","161,04",EUR Anna Noskovičová,súp. č. 674,"214,11","214,11",EUR Viera Rigáňová,Pribinova 21/13,"203,53","203,53",EUR Marie Liptáková,F. Malovaného 1636/4,"129,88","226,50",EUR Igor Daniel,Vajanského 358/18,"1278,69","1278,69",EUR Martin Brandis,Kukučínova 123/17,"203,41","203,41",EUR Eva Harculová,,"418,97","418,97",EUR Anna Dúnarová,Družstevná 1985/1,"631,11","631,11",EUR Ernest Rössler,Sládkovičova 342/8,"296,81","296,81",EUR Ľubomír Daniel,D. Skuteckého 1650/16,"382,06","382,06",EUR Pavol Makyta,Nová 2840/10,"192,42","192,42",EUR Zdeňka Balážová,D. Skuteckého 1650/16,"1042,71","1042,71",EUR Jana Beňová,Mierové námestie 2545/12,"406,30","406,30",EUR Scarlett Richter,Duklianskych hrdinov 886/2,"341,86","341,86",EUR Beata Salayová,Štefana Čulena 5666/3A,"1146,76","1146,76",EUR Edita Podstávková,Sološnica súp. č. 638,"193,20","193,20",EUR Pavel Sedláček,Rakárenská 854/22,"170,07","170,07",EUR Ľubica Berková,Radlinského 1075/21,"172,74","172,74",EUR Peter Imrišek,Družstevná 2245/5,"426,24","426,24",EUR Andrea Wagner,Martina Rázusa 2295/5,"291,06","291,06",EUR Vladimír Babinec,,"827,83","827,83",EUR Zuzana Putiková Harculová,,"478,26","478,26",EUR Dagmar Habová,gen. M. R. Štefánika 1265/97,"616,76","682,39",EUR Andrea Kujanová,Mansueta Olšovského 2263/85,"918,48","918,48",EUR Dana Biháryová,D. Skuteckého 2778/18,"417,98","417,98",EUR Daniel Bárdy,Družstevná 1998/35,"224,44","224,44",EUR Jozef Moravčík,Janka Kráľa 5290/36,"143,96","272,79",EUR Gabriela Hurbanová,Nová 2835/65,"320,13","320,13",EUR Marta Králová,,"232,41","232,41",EUR Ing. Marek Gašpar,Dielenská 5719/13,"146,71","211,12",EUR Martina Ničová,,"388,91","388,91",EUR Jana Kováčová,Radlinského 1075/21,"319,27","319,27",EUR Slavomír Marcinových,Rudolfa Dilonga 2446/61,"527,14","527,14",EUR Mária Balgavá,Nádražná 1138/11,"43,40","204,44",EUR Jozef Novák,Veľkomoravská 2411/11,"220,81","220,81",EUR Ing. Tomáš Cabicar,Pribinova 33/32,"169,35","169,35",EUR Miroslav Novosádek,D. Skuteckého 1650/16,"1195,39","1195,39",EUR Martin Ďuriš,Vinohrádok súp. č. 1634,"656,84","656,84",EUR Ing. Marián Mráz,Záhorácka 4/56,"244,27","244,27",EUR Roman Haba,Rudolfa Dilonga 2484/33,"833,04","833,04",EUR Ing. Tomáš Polakovič,Ivana Dérera 5931/17,"254,04","254,04",EUR Radoslav Baláž,Hlboká 5001/35,"257,66","257,66",EUR Renáta Spustová,Gaštanová 5539/3,"183,08","183,08",EUR Radovan Baček,Štúrova 2356/6,"172,89","301,72",EUR Branislav Zaiček,Záhorácka 5411/97,"161,04","161,04",EUR Roman Galba,,"702,93","702,93",EUR Milan Ballay,Pri Maline 5048/4,"497,04","497,04",EUR Ing. Mário Longauer,Hlboká 691/15,"373,85","534,89",EUR František Vostrovský,,"259,44","259,44",EUR Rastislav Vincek,Legionárska 411/24,"252,38","252,38",EUR Jana Cíferská,D. Skuteckého 1639/12,"184,75","184,75",EUR Rozália Suchánková,,"639,67","639,67",EUR Vladimír Šarmír,gen. M. R. Štefánika 1407/76,"678,13","678,13",EUR Rastislav Kalafus,,"220,81","220,81",EUR Marek Homlitaš,Štúrova 2491/149,"513,51","513,51",EUR Ing. Mário Král,Na majeri 5300/12,"408,59","408,59",EUR Stanislava Jurovatá,Rudolfa Dilonga 426/7,"161,04","161,04",EUR Peter Baláž,D. Skuteckého 1650/16,"823,15","834,24",EUR Martin Prostredník,1. mája 91/69,"183,82","183,82",EUR Jana Jursová,Ľuda Zúbka 1181/6,"188,76","188,76",EUR Peter Daniel,1. mája 94/75,"405,55","405,55",EUR PhDr. Michael Kelemen,1. mája 20/14,"186,01","186,01",EUR Robert Kolandra,Vinohrádok súp. č. 1632,"464,63","464,63",EUR Ing. Imrich Foltýn,Zámocká 1066/2,"201,16","201,16",EUR Michal Rusek,Záhorácka 1933/49,"160,08","160,08",EUR Rudolf Huber,,"656,96","656,96",EUR Mária Polakovičová,Radlinského 1088/25,"330,74","330,74",EUR Martin Bartošík,Veľkomoravská 2415/6,"162,01","162,01",EUR Róbert Daniel,Ľudovíta Fullu 1641/4,"369,73","369,73",EUR Zdenko Halabrín,Záhorácka 1933/55,"325,62","325,62",EUR Pavol Hurban,Štúrova 1445/35,"168,65","168,65",EUR Tomáš Kadluba,gen. M. R. Štefánika 1394/94,"126,56","255,39",EUR Michal Trenčanský,Boženy Nemcovej 514/14,"288,94","548,75",EUR Tomáš Klas,Cesta mládeže 5889/16B,"167,51","167,51",EUR Hana Bôbiková,Veľkomoravská 2410/3,"56,28","185,11",EUR Miroslava Sedláková,Hurbanova 530/51,"257,79","257,79",EUR Daniel Frýbert,Záhorácka 8/40,"164,46","164,46",EUR Martin Násada,Záhorácka 1930/35,"255,12","255,12",EUR Matúš Buchta,Záhorácka 1933/55,"342,27","342,27",EUR Katarína Novoveská,,"312,56","312,56",EUR Jakub Salajka,,"348,61","348,61",EUR Miroslav Fabian,Jozefa Kubinu 5594/70,"988,22","988,22",EUR Branislav Taraba,,"447,60","447,60",EUR Nina Maďaričová,F. Malovaného 1638/3,"276,01","276,01",EUR Svetlana Plavčanová,Pri Maline 5634/59,"220,81","220,81",EUR Silvia Lániková,Sládkovičova 2269/13,"34,44","163,27",EUR Linda Gregovská,D. Skuteckého 1650/16,"948,16","948,16",EUR Lucia Baloghová,Bernolákova 2422/34,"374,65","374,65",EUR Lucia Kalivodová,Na Cihlách 1754/9,"214,87","214,87",EUR Miroslav Bíža,Záhorácka 9/32,"248,37","248,37",EUR Kvetoslava Gašparová,Kozia 2108/42,"220,81","220,81",EUR Hana Balážová,1. mája 97/40,"941,64","941,64",EUR Zuzana Horváthová,Malé námestie 5000/29,"257,65","257,65",EUR Ľubomír Kučera,Ľudovíta Fullu 2777/12,"396,25","396,25",EUR Vlasta Knápková,Družstevná 2030/56,"463,63","463,63",EUR Martin Vajdák,Veľkomoravská 2414/39,"267,34","267,34",EUR Jaroslav Turan,Stupavská 1372/36,"959,63","959,63",EUR Branislav Vicen,Oslobodenia 284/3,"170,54","170,54",EUR Dagmar Fojtíková,Záhorácka 1934/65,"205,93","205,93",EUR Zdenka Lunghini Cabadajová,D. Skuteckého 1635/10,"267,59","317,59",EUR Jozef Danihel,Hlboká 5939/37,"322,08","322,08",EUR Marián Lajcha,Radlinského 1088/25,"220,81","220,81",EUR Juraj Hlúch,Cesta mládeže 2883/30,"194,35","194,35",EUR Marek Kučera,Duklianskych hrdinov 886/2,"257,66","257,66",EUR Pavol Mráz,Jozefa Kubinu 5118/54,"207,25","207,25",EUR Hubert Klčo,Rakárenská 833/17,"244,99","244,99",EUR Mário Janeček,Štúrova 2491/141,"216,80","216,80",EUR Róbert Izakovič,,"472,04","520,04",EUR Ružena Balážová,Družstevná 1985/1,"388,71","388,71",EUR Karol Benka,,"356,41","356,41",EUR Zdeno Demeter,Záhorácka 2081/96,"350,91","350,91",EUR Pavol Kodydek,Malé námestie 2873/16,"758,73","758,73",EUR Radoslav Raffaseder,Hviezdoslavova 1881/14,"0,04","161,04",EUR Michal Piaček,Záhorácka 9/36,"220,81","220,81",EUR Marcela Hermanová,,"183,82","183,82",EUR Lenka Majcherová,Mlynská 5738/19,"161,04","161,04",EUR Peter Partl,Duklianskych hrdinov 813/66,"248,00","248,00",EUR Jozef Szabo,Záhorácka 1937/77,"307,48","307,48",EUR Slavka Kaffková,Rakárenská 5086/54,"198,47","198,47",EUR Rudolf Andódy,Gaštanová 5548/21,"64,72","193,55",EUR Jaroslav Novotný,Vinohrádok súp. č. 1624,"327,42","418,62",EUR Vojtech Papp,,"390,98","390,98",EUR Ľubomír Farenzena,Vajanského 110/1,"372,33","372,33",EUR Peter Gulbiš,Pri Maline 5635/63,"0,00","161,04",EUR Ivan Tylka,Jozefa Kubinu 2933/11,"161,03","161,03",EUR Ing. Martin Vida,Družstevná 2057/22,"225,45","225,45",EUR Pavol Pernecký,1. mája 78/3,"1811,04","1811,04",EUR CE 50 s.r.o.,Obchodná 560/39,"2745,60","2745,60",EUR Eduard Kopča,Bernolákova 2423/30,"247,75","247,75",EUR Marcinovýchová Alena,Rudolfa Dilonga 2446/61,"715,93","715,93",EUR Katarína Šteffková,M.Curie Sklodowskej 1546/2,"259,31","259,31",EUR Štefan Michálek - DELIKATES,Družstevná 1993/23,"0,00","860,96",EUR Ján Kovárik,Š. Králika súp. č. 8,"1192,86","1192,86",EUR Daniel Havlík DANY,Námestie SNP 1176/1,"1596,90","1742,58",EUR RNDr. Hubert Klčo - FLY,Rakárenská 833/17,"8242,77","8242,77",EUR "REAL-CO, s.r.o.",Partizánska cesta 3,"2011,68","2011,68",EUR Kvetoslav Jursa,Jozefa Gabčíka 2674/19,"109,21","302,45",EUR Vlasta Ferenceyová,Bernolákova 2422/38,"273,00","273,00",EUR Ľubica Krajčírová,Záhorácka 1933/51,"480,48","480,48",EUR Jana Lányiová,Haburská,"223,82","223,82",EUR Miroslav Jurkovič,1047,"174,82","174,82",EUR Peter Hammerl,Schulgasse 22,"388,71","388,71",EUR Lenka Adamovičová,Štúrova 2492/155,"95,03","213,95",EUR Petronela Salayová,,"896,10","896,10",EUR Erika Galbová,,"787,82","787,82",EUR Marián Mokriš,Bradáčova 1721/5,"551,61","551,61",EUR FineService s. r.o.,Radlinského 2386/13,"1810,24","1810,24",EUR Roman Bakan,Malé námestie 2872/4,"464,23","464,23",EUR Adriana Macková,Záhorácka 1938/81,"293,44","293,44",EUR Mgr. Ivona Hlaváčová,Záhumenská 1108/17,"32,34","161,17",EUR "Balatrans, s.r.o.",Pezinská 1098/7,"2268,54","2268,54",EUR Gustáv Gašpar,Kozia 2108/42,"1279,85","1279,85",EUR Služby a stravovanie s.r.o.,Nádražná 1141/15,"1688,28","1688,28",EUR Alojz Stupavský,súp. č. 57,"287,66","287,66",EUR "Ing. Tomáš Horváth, MBA",súp. č. 225,"793,30","793,30",EUR Pavol Ziegler,Stupavská 36,"163,90","163,90",EUR Mgr. Michael Švehla,Veľkomoravská 2416/14,"67,14","163,76",EUR "A. J. Secret Consulting, s.r.o.",Svetlá 1,"4605,92","4605,92",EUR PEKÁRSKA A CUKRÁRSKA VÝROBA s. r. o.,Brnianska 2953/8,"1990,56","1990,56",EUR Ľudmila Burclová,,"331,42","331,42",EUR Anna Paulenová,D. Skuteckého 1650/16B,"481,19","481,19",EUR Miroslav Síth,Vendelína J. Kučeru 2341/6,"179,69","179,69",EUR Katarína Najvirt,Kostolište súp. č. 67,"100,00","500,00",EUR Boris Dvoran BOĎO - OKNÁ,Jozefa Murgaša 2679/4,"649,44","649,44",EUR Petra Gallíková,F. Malovaného 1636/4,"165,60","165,60",EUR Vladimír Kudlička,súp. č. 1481,"234,27","234,27",EUR Marcela Oračková,Lomnická 22,"234,58","234,58",EUR František Jakubčo,gen. M. R. Štefánika 1244/41,"441,62","441,62",EUR BLINI s. r. o.,Záhorácka 46/30,"1921,92","1921,92",EUR ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,