Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Margita Tančiboková 261,84 261,84 EUR
Jozef Sedlák 0,00 501,97 EUR
Rudolf Danihel 547,48 566,46 EUR
Ferdinand Eliaš 183,36 183,36 EUR
Vlasta Balážová 1013,96 1013,96 EUR
Jaroslava Babjaková 192,25 192,25 EUR
Miroslav Janeček 251,99 251,99 EUR
Štefan Vaško 358,06 465,52 EUR
Eva Harculová 322,35 322,35 EUR
Vladimír Babinec 853,33 853,33 EUR
Zuzana Putiková Harculová 587,71 587,71 EUR
Marta Králová 168,00 168,00 EUR
Martina Ničová 260,08 260,08 EUR
Peter Šišolák 480,50 480,50 EUR
Roman Galba 952,67 952,67 EUR
František Vostrovský 108,07 305,34 EUR
Rozália Suchánková 586,76 586,76 EUR
Rudolf Huber 495,92 495,92 EUR
Katarína Novoveská 215,94 215,94 EUR
Jakub Salajka 251,99 251,99 EUR
Nájdených 1 308 záznamov, zobrazujem 1 až 20.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí