Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Jozef Stanek Ľudovíta Fullu 1641/2 160,76 160,76 EUR
Eugen Tanáč Oslobodenia 285/5 608,25 608,25 EUR
Ivan Rybecký D. Skuteckého 1650/16 184,70 184,70 EUR
František Matúšek Stupavská 1329/141 183,37 183,37 EUR
Peter Osuský Stupavská 2239/20 424,07 424,07 EUR
Ing. Ján Šíp Vajanského 263/41 356,67 356,67 EUR
Miroslav Janeček 348,61 348,61 EUR
Peter Mráz Písniky 776/56 0,00 161,04 EUR
Pavlína Krč Turbová Jesenského 939/11 475,87 475,87 EUR
Mária Valíčková Záhorácka 1934/65 282,40 282,40 EUR
Zlatica Veselá 232,31 241,59 EUR
Igor Masár Veľkomoravská 2329/46 80,52 161,04 EUR
Štefan Vaško 358,06 358,06 EUR
Ing. Gabriela Janečková Janka Kráľa 4348/75 128,93 161,13 EUR
Ivan Greif Duklianskych hrdinov 719/113 161,04 161,04 EUR
Anna Noskovičová súp. č. 674 214,11 214,11 EUR
Viera Rigáňová Pribinova 21/13 203,53 203,53 EUR
Marie Liptáková F. Malovaného 1636/4 129,88 226,50 EUR
Igor Daniel Vajanského 358/18 1278,69 1278,69 EUR
Martin Brandis Kukučínova 123/17 203,41 203,41 EUR
Nájdených 1 520 záznamov, zobrazujem 21 až 40.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí