Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Daniel Havlík Námestie SNP 1176/1 397,90 397,90 EUR
Ladislav Střelec D. Skuteckého 1650/16 300,51 300,51 EUR
Jozef Malášek Písniky 766/13 530,82 652,42 EUR
Eva Danielová Nádražná 1138/11 133,90 173,90 EUR
Ľudmila Tarabová Janka Kráľa 548/30 340,49 340,49 EUR
Viera Žilavá Záhorácka 1934/59 282,70 282,70 EUR
Ľubomír Šteflík Veľké Leváre súp. č. 464 407,57 407,57 EUR
Eugen Tanáč Oslobodenia 285/5 608,25 608,25 EUR
Miroslav Vicen Vajanského 281/79 313,30 313,30 EUR
Ivan Rybecký D. Skuteckého 1650/16 447,34 447,34 EUR
Peter Osuský Stupavská 2239/20 117,11 204,75 EUR
Miroslav Janeček 251,99 251,99 EUR
Pavlína Krč Turbová Jesenského 939/11 430,76 430,76 EUR
Mária Valíčková Záhorácka 1934/65 127,38 196,36 EUR
Zlatica Veselá Oslobodenia 300/40 471,74 486,08 EUR
Eva Smrtičová súp. č. 26 0,00 209,83 EUR
Štefan Vaško 358,06 465,52 EUR
Jozef Havlík Hurbanova 531/53 0,00 183,64 EUR
Igor Daniel Vajanského 358/18 1595,28 1595,28 EUR
Eva Harculová 322,35 322,35 EUR
Nájdených 1 308 záznamov, zobrazujem 21 až 40.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí