Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Eva Harculová 418,97 418,97 EUR
Anna Dúnarová Družstevná 1985/1 631,11 631,11 EUR
Ernest Rössler Sládkovičova 342/8 296,81 296,81 EUR
Ľubomír Daniel D. Skuteckého 1650/16 382,06 382,06 EUR
Pavol Makyta Nová 2840/10 192,42 192,42 EUR
Zdeňka Balážová D. Skuteckého 1650/16 1042,71 1042,71 EUR
Jana Beňová Mierové námestie 2545/12 406,30 406,30 EUR
Scarlett Richter Duklianskych hrdinov 886/2 341,86 341,86 EUR
Beata Salayová Štefana Čulena 5666/3A 1146,76 1146,76 EUR
Edita Podstávková Sološnica súp. č. 638 193,20 193,20 EUR
Pavel Sedláček Rakárenská 854/22 170,07 170,07 EUR
Ľubica Berková Radlinského 1075/21 172,74 172,74 EUR
Peter Imrišek Družstevná 2245/5 426,24 426,24 EUR
Andrea Wagner Martina Rázusa 2295/5 291,06 291,06 EUR
Vladimír Babinec 827,83 827,83 EUR
Zuzana Putiková Harculová 478,26 478,26 EUR
Dagmar Habová gen. M. R. Štefánika 1265/97 616,76 682,39 EUR
Andrea Kujanová Mansueta Olšovského 2263/85 918,48 918,48 EUR
Dana Biháryová D. Skuteckého 2778/18 417,98 417,98 EUR
Daniel Bárdy Družstevná 1998/35 224,44 224,44 EUR
Nájdených 1 520 záznamov, zobrazujem 41 až 60.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí