Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Anna Dúnarová Družstevná 1985/1 332,03 394,03 EUR
Miroslav Dávid Oslobodenia 300/40 473,93 473,93 EUR
Ľubomír Daniel D. Skuteckého 1650/16 1064,23 1064,23 EUR
Zdeňka Balážová D. Skuteckého 1650/16 1259,43 1259,43 EUR
Jana Beňová Mierové námestie 2545/12 249,60 249,60 EUR
Beata Salayová Štefana Čulena 5666/3A 424,85 752,08 EUR
Iveta Kupcová Stupavská 1274/13 46,25 218,32 EUR
Ľubica Berková Radlinského 1075/21 247,82 247,82 EUR
Peter Imrišek Družstevná 2245/5 264,71 281,38 EUR
Vladimír Babinec 853,33 853,33 EUR
Peter Sabol Veľkomoravská 2416/18 286,12 286,12 EUR
Roman Salay Štúrova 2492/155 294,87 294,87 EUR
Elena Kokyová Martina Čulena 145/74 0,00 278,11 EUR
Zuzana Putiková Harculová 587,71 587,71 EUR
Dagmar Habová gen. M. R. Štefánika 1265/97 1086,98 1086,98 EUR
Dana Biháryová D. Skuteckého 2778/18 417,98 417,98 EUR
Andrea Jurovatá Veľkomoravská 2150/38 90,68 280,68 EUR
Marta Králová 168,00 168,00 EUR
Martina Ničová 260,08 260,08 EUR
Jana Kováčová Radlinského 1075/21 160,96 160,96 EUR
Nájdených 1 308 záznamov, zobrazujem 41 až 60.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí