Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Slavomír Marcinových Rudolfa Dilonga 2446/61 102,01 387,98 EUR
Peter Šišolák 480,50 480,50 EUR
Miroslav Novosádek D. Skuteckého 1650/16 1042,12 1042,12 EUR
Martin Ďuriš Vinohrádok súp. č. 1634 1125,83 1239,83 EUR
Ing. Marián Mráz Záhorácka 4/56 43,68 184,65 EUR
Pavol Jursa 1. mája 92/77 0,00 183,01 EUR
Roman Haba Rudolfa Dilonga 2484/33 446,55 446,55 EUR
Igor Kubala Mierové námestie 2421/14 0,00 551,99 EUR
Roman Galba 952,67 952,67 EUR
Milan Ballay Pri Maline 5048/4 336,00 336,00 EUR
František Vostrovský 108,07 305,34 EUR
Rozália Suchánková 586,76 586,76 EUR
Vladimír Šarmír gen. M. R. Štefánika 1407/76 814,19 872,67 EUR
Marek Homlitaš Štúrova 2491/149 343,08 343,08 EUR
Peter Baláž D. Skuteckého 1650/16 879,23 942,83 EUR
Martin Prostredník 1. mája 91/69 183,82 183,82 EUR
Stanislav Gašparík Bernolákova 2422/36 208,22 208,22 EUR
Peter Daniel 1. mája 94/75 308,93 340,99 EUR
PhDr. Michael Kelemen 1. mája 20/14 186,01 186,01 EUR
Robert Kolandra Vinohrádok súp. č. 1632 335,80 335,80 EUR
Nájdených 1 308 záznamov, zobrazujem 61 až 80.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí