Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Jozef Moravčík Janka Kráľa 5290/36 143,96 272,79 EUR
Gabriela Hurbanová Nová 2835/65 320,13 320,13 EUR
Marta Králová 232,41 232,41 EUR
Ing. Marek Gašpar Dielenská 5719/13 146,71 211,12 EUR
Martina Ničová 388,91 388,91 EUR
Jana Kováčová Radlinského 1075/21 319,27 319,27 EUR
Slavomír Marcinových Rudolfa Dilonga 2446/61 527,14 527,14 EUR
Mária Balgavá Nádražná 1138/11 43,40 204,44 EUR
Jozef Novák Veľkomoravská 2411/11 220,81 220,81 EUR
Ing. Tomáš Cabicar Pribinova 33/32 169,35 169,35 EUR
Miroslav Novosádek D. Skuteckého 1650/16 1195,39 1195,39 EUR
Martin Ďuriš Vinohrádok súp. č. 1634 656,84 656,84 EUR
Ing. Marián Mráz Záhorácka 4/56 244,27 244,27 EUR
Roman Haba Rudolfa Dilonga 2484/33 833,04 833,04 EUR
Ing. Tomáš Polakovič Ivana Dérera 5931/17 254,04 254,04 EUR
Radoslav Baláž Hlboká 5001/35 257,66 257,66 EUR
Renáta Spustová Gaštanová 5539/3 183,08 183,08 EUR
Radovan Baček Štúrova 2356/6 172,89 301,72 EUR
Branislav Zaiček Záhorácka 5411/97 161,04 161,04 EUR
Roman Galba 702,93 702,93 EUR
Nájdených 1 521 záznamov, zobrazujem 61 až 80.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí