Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Milan Ballay Pri Maline 5048/4 497,04 497,04 EUR
Ing. Mário Longauer Hlboká 691/15 373,85 534,89 EUR
František Vostrovský 259,44 259,44 EUR
Rastislav Vincek Legionárska 411/24 252,38 252,38 EUR
Jana Cíferská D. Skuteckého 1639/12 184,75 184,75 EUR
Rozália Suchánková 639,67 639,67 EUR
Vladimír Šarmír gen. M. R. Štefánika 1407/76 678,13 678,13 EUR
Rastislav Kalafus 220,81 220,81 EUR
Marek Homlitaš Štúrova 2491/149 513,51 513,51 EUR
Ing. Mário Král Na majeri 5300/12 408,59 408,59 EUR
Stanislava Jurovatá Rudolfa Dilonga 426/7 161,04 161,04 EUR
Peter Baláž D. Skuteckého 1650/16 823,15 834,24 EUR
Martin Prostredník 1. mája 91/69 183,82 183,82 EUR
Jana Jursová Ľuda Zúbka 1181/6 188,76 188,76 EUR
Peter Daniel 1. mája 94/75 405,55 405,55 EUR
PhDr. Michael Kelemen 1. mája 20/14 186,01 186,01 EUR
Robert Kolandra Vinohrádok súp. č. 1632 464,63 464,63 EUR
Ing. Imrich Foltýn Zámocká 1066/2 201,16 201,16 EUR
Michal Rusek Záhorácka 1933/49 160,08 160,08 EUR
Rudolf Huber 656,96 656,96 EUR
Nájdených 1 520 záznamov, zobrazujem 81 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí