Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Rudolf Huber 495,92 495,92 EUR
Mária Polakovičová Radlinského 1088/25 284,67 321,65 EUR
Róbert Daniel Ľudovíta Fullu 1641/4 240,90 240,90 EUR
Matúš Buchta Záhorácka 1933/55 183,96 183,96 EUR
Katarína Novoveská 215,94 215,94 EUR
Jakub Salajka 251,99 251,99 EUR
Branislav Taraba 415,40 416,43 EUR
Linda Gregovská D. Skuteckého 1650/16 964,42 964,42 EUR
Lucia Baloghová Bernolákova 2422/34 251,99 251,99 EUR
Romana Anderlitscheková 1. mája 95/85 0,00 252,97 EUR
Miroslav Bíža Záhorácka 9/32 183,96 217,14 EUR
Hana Balážová 1. mája 97/40 586,50 586,50 EUR
Ľubomír Kučera Ľudovíta Fullu 2777/12 1054,93 1054,93 EUR
Vlasta Knápková Družstevná 2030/56 334,80 334,80 EUR
Jaroslav Turan Stupavská 1372/36 1279,28 1279,28 EUR
Dagmar Fojtíková Záhorácka 1934/65 310,39 310,39 EUR
Pavol Mráz Jozefa Kubinu 5118/54 91,98 207,25 EUR
Tomáš Jankovič 73,34 165,32 EUR
Róbert Izakovič 487,84 487,84 EUR
Ramon Jonáš D. Skuteckého 1650/16 298,67 298,67 EUR
Nájdených 1 308 záznamov, zobrazujem 81 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí