Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Ružena Balážová Družstevná 1985/1 259,88 259,88 EUR
Karol Benka 550,30 550,30 EUR
Zdeno Demeter Záhorácka 2081/96 189,87 189,87 EUR
Pavol Kodydek Malé námestie 2873/16 779,16 856,26 EUR
Branislav Prokop Pernek súp. č. 401 214,97 214,97 EUR
Michal Piaček Záhorácka 9/36 666,94 666,94 EUR
Marcela Hermanová 183,82 183,82 EUR
Peter Partl Duklianskych hrdinov 813/66 247,15 247,15 EUR
Jozef Szabo Záhorácka 1937/77 275,28 275,28 EUR
Iveta Čičáková Kozia 1975/16 86,95 166,95 EUR
Dana Feješová Pezinská 5095/62 239,24 239,24 EUR
Andrea Turoňová Legionárska 416/14 146,06 296,55 EUR
Jaroslav Novotný Vinohrádok súp. č. 1624 653,24 653,24 EUR
Vojtech Papp 229,94 229,94 EUR
Peter Biščo Pribišova 3099/2 0,00 203,50 EUR
CE 50 s.r.o. Obchodná 560/39 2745,60 2745,60 EUR
Eduard Kopča Bernolákova 2423/30 247,75 247,75 EUR
Marcinovýchová Alena Rudolfa Dilonga 2446/61 0,00 572,25 EUR
Katarína Šteffková M.Curie Sklodowskej 1546/2 227,11 227,11 EUR
Štefan Michálek - DELIKATES Družstevná 1993/23 186,40 286,40 EUR
Nájdených 1 308 záznamov, zobrazujem 101 až 120.[<<] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí