Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Mária Polakovičová Radlinského 1088/25 330,74 330,74 EUR
Martin Bartošík Veľkomoravská 2415/6 162,01 162,01 EUR
Róbert Daniel Ľudovíta Fullu 1641/4 369,73 369,73 EUR
Zdenko Halabrín Záhorácka 1933/55 325,62 325,62 EUR
Pavol Hurban Štúrova 1445/35 168,65 168,65 EUR
Tomáš Kadluba gen. M. R. Štefánika 1394/94 126,56 255,39 EUR
Michal Trenčanský Boženy Nemcovej 514/14 288,94 548,75 EUR
Tomáš Klas Cesta mládeže 5889/16B 167,51 167,51 EUR
Hana Bôbiková Veľkomoravská 2410/3 56,28 185,11 EUR
Miroslava Sedláková Hurbanova 530/51 257,79 257,79 EUR
Daniel Frýbert Záhorácka 8/40 164,46 164,46 EUR
Martin Násada Záhorácka 1930/35 255,12 255,12 EUR
Matúš Buchta Záhorácka 1933/55 342,27 342,27 EUR
Katarína Novoveská 312,56 312,56 EUR
Jakub Salajka 348,61 348,61 EUR
Miroslav Fabian Jozefa Kubinu 5594/70 988,22 988,22 EUR
Branislav Taraba 447,60 447,60 EUR
Nina Maďaričová F. Malovaného 1638/3 276,01 276,01 EUR
Svetlana Plavčanová Pri Maline 5634/59 220,81 220,81 EUR
Silvia Lániková Sládkovičova 2269/13 34,44 163,27 EUR
Nájdených 1 520 záznamov, zobrazujem 101 až 120.[<<] 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí