Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Linda Gregovská D. Skuteckého 1650/16 948,16 948,16 EUR
Lucia Baloghová Bernolákova 2422/34 374,65 374,65 EUR
Lucia Kalivodová Na Cihlách 1754/9 214,87 214,87 EUR
Miroslav Bíža Záhorácka 9/32 248,37 248,37 EUR
Kvetoslava Gašparová Kozia 2108/42 220,81 220,81 EUR
Hana Balážová 1. mája 97/40 941,64 941,64 EUR
Zuzana Horváthová Malé námestie 5000/29 257,65 257,65 EUR
Ľubomír Kučera Ľudovíta Fullu 2777/12 396,25 396,25 EUR
Vlasta Knápková Družstevná 2030/56 463,63 463,63 EUR
Martin Vajdák Veľkomoravská 2414/39 267,34 267,34 EUR
Jaroslav Turan Stupavská 1372/36 959,63 959,63 EUR
Branislav Vicen Oslobodenia 284/3 170,54 170,54 EUR
Dagmar Fojtíková Záhorácka 1934/65 205,93 205,93 EUR
Zdenka Lunghini Cabadajová D. Skuteckého 1635/10 267,59 317,59 EUR
Jozef Danihel Hlboká 5939/37 322,08 322,08 EUR
Marián Lajcha Radlinského 1088/25 220,81 220,81 EUR
Juraj Hlúch Cesta mládeže 2883/30 194,35 194,35 EUR
Marek Kučera Duklianskych hrdinov 886/2 257,66 257,66 EUR
Pavol Mráz Jozefa Kubinu 5118/54 207,25 207,25 EUR
Hubert Klčo Rakárenská 833/17 244,99 244,99 EUR
Nájdených 1 521 záznamov, zobrazujem 121 až 140.[<<] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí