Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Ján Kovárik Š. Králika súp. č. 8 1192,86 1192,86 EUR
Daniel Havlík DANY Námestie SNP 1176/1 2703,16 2703,16 EUR
REAL-CO, s.r.o. Partizánska cesta 3 2011,68 2011,68 EUR
Vlasta Ferenceyová Bernolákova 2422/38 273,00 273,00 EUR
Ľudmila Novotová - Milka Pribinova 18/9 283,91 283,91 EUR
Ing. Eva Malenovská Kozia 1984/2A 328,40 394,70 EUR
Jana Lányiová Haburská 223,82 223,82 EUR
Peter Hammerl Schulgasse 22 259,88 259,88 EUR
Lenka Adamovičová Štúrova 2492/155 100,32 221,92 EUR
Petronela Salayová 444,46 444,46 EUR
Erika Galbová 519,76 519,76 EUR
Marián Mokriš Bradáčova 1721/5 551,61 551,61 EUR
Oľga Račáková 258,31 258,31 EUR
Roman Bakan Malé námestie 2872/4 705,08 705,08 EUR
Adriana Macková Záhorácka 1938/81 114,97 229,94 EUR
Balatrans, s.r.o. Pezinská 1098/7 2268,54 2268,54 EUR
Gustáv Gašpar Kozia 2108/42 1279,85 1279,85 EUR
Služby a stravovanie s.r.o. Nádražná 1141/15 1688,28 1688,28 EUR
Adriana Pružinová Pribinova 21/11 170,97 239,95 EUR
A. J. Secret Consulting, s.r.o. Svetlá 1 4605,92 4605,92 EUR
Nájdených 1 308 záznamov, zobrazujem 121 až 140.[<<] 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí