Anna Mládeková,Pezinská 2489/31,"223,07","223,07",EUR Milan Kolárik,Jána Hollého 2501/33,"177,06","596,72",EUR Tomáš Cabicar,Ľ. Kukorelliho 2707/4,"0,00","263,36",EUR František Martinec,súp. č. 111,"321,26","321,26",EUR Štefan Salay,D. Skuteckého 1650/16,"0,00","240,52",EUR Margita Tančiboková,,"8,54","261,84",EUR Jozef Karovič,Budovateľská 2512/12,"193,15","500,85",EUR Eva Biharyová,Stupavská 1340/163,"232,90","466,11",EUR Jaroslav Lamoš,Požiarnicka 1097/29,"183,82","183,82",EUR Jozef Sedlák,,"0,00","501,97",EUR Alena Chrupková,Stupavská 1321/125,"722,78","813,98",EUR Ján Biháry,Stupavská 1340/163,"105,53","587,62",EUR Rudolf Danihel,,"121,99","566,46",EUR Ján Knápek,D. Skuteckého 1635/8,"314,72","410,42",EUR Mária Tarabová,Vajanského 111/5,"300,49","300,49",EUR Ferdinand Eliaš,,"183,36","183,36",EUR Karel Heinz,Záhorácka 1935/89,"245,10","245,10",EUR Vlasta Balážová,,"609,80","1013,96",EUR Mária Balážová,Hlboká 5001/35,"278,61","278,61",EUR Jaroslava Babjaková,,"192,25","192,25",EUR Daniel Havlík,Námestie SNP 1176/1,"382,70","397,90",EUR Ladislav Střelec,D. Skuteckého 1650/16,"121,95","300,51",EUR Jozef Malášek,Písniky 766/13,"530,82","652,42",EUR Eva Danielová,Nádražná 1138/11,"133,90","173,90",EUR Ľudmila Tarabová,Janka Kráľa 548/30,"340,49","340,49",EUR Viera Žilavá,Záhorácka 1934/59,"282,70","282,70",EUR Ľubomír Šteflík,Veľké Leváre súp. č. 464,"407,57","407,57",EUR Eugen Tanáč,Oslobodenia 285/5,"608,25","608,25",EUR Miroslav Vicen,Vajanského 281/79,"82,49","313,30",EUR Ivan Rybecký,D. Skuteckého 1650/16,"152,50","447,34",EUR Peter Osuský,Stupavská 2239/20,"117,11","204,75",EUR Miroslav Janeček,,"251,99","251,99",EUR Pavlína Krč Turbová,Jesenského 939/11,"358,99","430,76",EUR Mária Valíčková,Záhorácka 1934/65,"127,38","196,36",EUR Zlatica Veselá,Oslobodenia 300/40,"184,35","486,08",EUR Eva Smrtičová,súp. č. 26,"0,00","209,83",EUR Štefan Vaško,,"358,06","465,52",EUR Jozef Havlík,Hurbanova 531/53,"0,00","183,64",EUR Igor Daniel,Vajanského 358/18,"1595,28","1595,28",EUR Eva Harculová,,"322,35","322,35",EUR Anna Dúnarová,Družstevná 1985/1,"309,03","394,03",EUR Miroslav Dávid,Oslobodenia 300/40,"473,93","473,93",EUR Ľubomír Daniel,D. Skuteckého 1650/16,"349,86","1064,23",EUR Zdeňka Balážová,D. Skuteckého 1650/16,"1259,43","1259,43",EUR Jana Beňová,Mierové námestie 2545/12,"249,60","249,60",EUR Beata Salayová,Štefana Čulena 5666/3A,"424,85","752,08",EUR Iveta Kupcová,Stupavská 1274/13,"34,51","218,32",EUR Ľubica Berková,Radlinského 1075/21,"83,13","247,82",EUR Peter Imrišek,Družstevná 2245/5,"264,71","281,38",EUR Vladimír Babinec,,"666,79","853,33",EUR Peter Sabol,Veľkomoravská 2416/18,"102,97","286,12",EUR Roman Salay,Štúrova 2492/155,"75,97","294,87",EUR Elena Kokyová,Martina Čulena 145/74,"0,00","278,11",EUR Zuzana Putiková Harculová,,"478,26","587,71",EUR Dagmar Habová,gen. M. R. Štefánika 1265/97,"1086,98","1086,98",EUR Dana Biháryová,D. Skuteckého 2778/18,"417,98","417,98",EUR Andrea Jurovatá,Veľkomoravská 2150/38,"0,00","280,68",EUR Marta Králová,,"168,00","168,00",EUR Martina Ničová,,"260,08","260,08",EUR Jana Kováčová,Radlinského 1075/21,"160,96","160,96",EUR Slavomír Marcinových,Rudolfa Dilonga 2446/61,"102,01","387,98",EUR Peter Šišolák,Družstevná ulica súp. č. 315,"121,95","480,50",EUR Miroslav Novosádek,D. Skuteckého 1650/16,"937,73","1042,12",EUR Martin Ďuriš,Vinohrádok súp. č. 1634,"562,18","1239,83",EUR Ing. Marián Mráz,Záhorácka 4/56,"43,68","184,65",EUR Pavol Jursa,1. mája 92/77,"0,00","183,01",EUR Roman Haba,Rudolfa Dilonga 2484/33,"446,55","446,55",EUR Igor Kubala,Mierové námestie 2421/14,"0,00","551,99",EUR Roman Galba,,"702,93","952,67",EUR Milan Ballay,Pri Maline 5048/4,"336,00","336,00",EUR František Vostrovský,,"108,07","305,34",EUR Rozália Suchánková,,"510,84","586,76",EUR Vladimír Šarmír,gen. M. R. Štefánika 1407/76,"814,19","872,67",EUR Marek Homlitaš,Štúrova 2491/149,"343,08","343,08",EUR Peter Baláž,D. Skuteckého 1650/16,"683,22","942,83",EUR Martin Prostredník,1. mája 91/69,"183,82","183,82",EUR Stanislav Gašparík,Bernolákova 2422/36,"0,00","208,22",EUR Peter Daniel,1. mája 94/75,"308,93","340,99",EUR PhDr. Michael Kelemen,1. mája 20/14,"186,01","186,01",EUR Robert Kolandra,Vinohrádok súp. č. 1632,"335,80","335,80",EUR Rudolf Huber,,"495,92","495,92",EUR Mária Polakovičová,Radlinského 1088/25,"284,67","321,65",EUR Róbert Daniel,Ľudovíta Fullu 1641/4,"240,90","240,90",EUR Matúš Buchta,Záhorácka 1933/55,"183,96","183,96",EUR Katarína Novoveská,,"215,94","215,94",EUR Jakub Salajka,,"251,99","251,99",EUR Branislav Taraba,,"415,40","416,43",EUR Linda Gregovská,D. Skuteckého 1650/16,"745,52","964,42",EUR Lucia Baloghová,Bernolákova 2422/34,"251,99","251,99",EUR Romana Anderlitscheková,1. mája 95/85,"0,00","252,97",EUR Miroslav Bíža,Záhorácka 9/32,"183,96","217,14",EUR Hana Balážová,1. mája 97/40,"586,50","586,50",EUR Ľubomír Kučera,Ľudovíta Fullu 2777/12,"349,92","1054,93",EUR Vlasta Knápková,Družstevná 2030/56,"334,80","334,80",EUR Jaroslav Turan,Stupavská 1372/36,"798,59","1279,28",EUR Dagmar Fojtíková,Záhorácka 1934/65,"310,39","310,39",EUR Pavol Mráz,Jozefa Kubinu 5118/54,"91,98","207,25",EUR Tomáš Jankovič,,"73,34","165,32",EUR Róbert Izakovič,,"487,84","487,84",EUR Ramon Jonáš,D. Skuteckého 1650/16,"298,67","298,67",EUR Ružena Balážová,Družstevná 1985/1,"259,88","259,88",EUR Karol Benka,,"292,00","550,30",EUR Zdeno Demeter,Záhorácka 2081/96,"189,87","189,87",EUR Pavol Kodydek,Malé námestie 2873/16,"629,90","856,26",EUR Branislav Prokop,Pernek súp. č. 401,"158,03","214,97",EUR Michal Piaček,Záhorácka 9/36,"91,98","666,94",EUR Marcela Hermanová,,"183,82","183,82",EUR Peter Partl,Duklianskych hrdinov 813/66,"0,00","247,15",EUR Jozef Szabo,Záhorácka 1937/77,"275,28","275,28",EUR Iveta Čičáková,Kozia 1975/16,"86,95","166,95",EUR Dana Feješová,Pezinská 5095/62,"121,95","239,24",EUR Andrea Turoňová,Legionárska 416/14,"74,29","296,55",EUR Jaroslav Novotný,Vinohrádok súp. č. 1624,"464,22","653,24",EUR Vojtech Papp,,"229,94","229,94",EUR Peter Biščo,Pribišova 3099/2,"0,00","203,50",EUR CE 50 s.r.o.,Obchodná 560/39,"2745,60","2745,60",EUR Eduard Kopča,Bernolákova 2423/30,"247,75","247,75",EUR Marcinovýchová Alena,Rudolfa Dilonga 2446/61,"0,00","572,25",EUR Katarína Šteffková,M.Curie Sklodowskej 1546/2,"227,11","227,11",EUR Štefan Michálek - DELIKATES,Družstevná 1993/23,"186,40","286,40",EUR Ján Kovárik,Š. Králika súp. č. 8,"1192,86","1192,86",EUR Daniel Havlík DANY,Námestie SNP 1176/1,"1742,58","2703,16",EUR "REAL-CO, s.r.o.",Partizánska cesta 3,"2011,68","2011,68",EUR Vlasta Ferenceyová,Bernolákova 2422/38,"273,00","273,00",EUR Ľudmila Novotová - Milka,Pribinova 18/9,"0,00","283,91",EUR Jana Lányiová,Haburská,"223,82","223,82",EUR Peter Hammerl,Schulgasse 22,"259,88","259,88",EUR Lenka Adamovičová,Štúrova 2492/155,"92,72","221,92",EUR Petronela Salayová,,"444,46","444,46",EUR Erika Galbová,,"519,76","519,76",EUR Marián Mokriš,Bradáčova 1721/5,"551,61","551,61",EUR Oľga Račáková,,"152,00","258,31",EUR Roman Bakan,Malé námestie 2872/4,"359,40","705,08",EUR Adriana Macková,Záhorácka 1938/81,"114,97","229,94",EUR "Balatrans, s.r.o.",Pezinská 1098/7,"2268,54","2268,54",EUR Gustáv Gašpar,Kozia 2108/42,"1279,85","1279,85",EUR Služby a stravovanie s.r.o.,Nádražná 1141/15,"1688,28","1688,28",EUR Adriana Pružinová,Pribinova 21/11,"170,97","239,95",EUR "A. J. Secret Consulting, s.r.o.",Svetlá 1,"4605,92","4605,92",EUR Ľudmila Burclová,,"267,01","267,01",EUR Michala Vanišová,Poniklecova 5868/20,"0,00","269,94",EUR Anna Paulenová,D. Skuteckého 1650/16B,"362,03","362,03",EUR Boris Dvoran BOĎO - OKNÁ,Jozefa Murgaša 2679/4,"427,68","427,68",EUR František Jakubčo,gen. M. R. Štefánika 1244/41,"183,96","183,96",EUR Tomáš Beljak,Pri Greftoch 17,"0,00","170,35",EUR ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,