Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Doplňujúce údaje

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako poplatníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

  • Poplatníci
  • Poplatky
  • Poplatky za komunálny odpad
  • Poplatky za psa
  • Poplatky ostatné
  • Saldo za miestne dane

Poplatok je môžete zaplatiť:

  • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
  • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
  • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

 

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

 

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Mário Janeček Štúrova 2491/141 216,80 216,80 EUR
Róbert Izakovič 472,04 520,04 EUR
Ružena Balážová Družstevná 1985/1 388,71 388,71 EUR
Karol Benka 356,41 356,41 EUR
Zdeno Demeter Záhorácka 2081/96 350,91 350,91 EUR
Pavol Kodydek Malé námestie 2873/16 758,73 758,73 EUR
Radoslav Raffaseder Hviezdoslavova 1881/14 0,04 161,04 EUR
Michal Piaček Záhorácka 9/36 220,81 220,81 EUR
Marcela Hermanová 183,82 183,82 EUR
Lenka Majcherová Mlynská 5738/19 161,04 161,04 EUR
Peter Partl Duklianskych hrdinov 813/66 248,00 248,00 EUR
Jozef Szabo Záhorácka 1937/77 307,48 307,48 EUR
Slavka Kaffková Rakárenská 5086/54 198,47 198,47 EUR
Rudolf Andódy Gaštanová 5548/21 64,72 193,55 EUR
Jaroslav Novotný Vinohrádok súp. č. 1624 327,42 418,62 EUR
Vojtech Papp 390,98 390,98 EUR
Ľubomír Farenzena Vajanského 110/1 372,33 372,33 EUR
Peter Gulbiš Pri Maline 5635/63 0,00 161,04 EUR
Ivan Tylka Jozefa Kubinu 2933/11 161,03 161,03 EUR
Ing. Martin Vida Družstevná 2057/22 225,45 225,45 EUR
Nájdených 1 520 záznamov, zobrazujem 141 až 160.[<<] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí