Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestnych daní

Základné údaje

Platenie miestnych daní

Popis:

Táto služba umožňuje zaplatiť miestne dane uložené obcou. Platba je realizovaná elektronickým spôsobom.

Formuláre elektronických podaní:

Služba neposkytuje možnosť podať elektronické podanie

Spôsob vybavenia:

 • Výzva na zaplatenie nedoplatku (v prípade zistenia nedoplatku)

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Platenie miestnych daní

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako daňovníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

 • Aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Staršie zdaňovacie obdobia
 • Daňové objekty
 • Daňové objekty - stavby
 • Daňové objekty - byty
 • Daňové objekty - pozemky
 • Saldo na dani - aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Pohyby na dani
 • Celkové saldo osoby

Miestnu daň je môžete zaplatiť:

 • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
 • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
 • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Mária Wagnerová Kukučínova 2314/73 1168,26 1173,46 EUR
Jozef Karovič Budovateľská 2512/12 884,51 884,51 EUR
Eva Biharyová Stupavská 1340/163 220,99 382,01 EUR
Alena Chrupková Stupavská 1321/125 809,74 809,74 EUR
Peter Chvastek Duklianskych hrdinov 632/11 192,49 192,49 EUR
Ľudmila Tarabová Janka Kráľa 548/30 93,81 434,31 EUR
Viera Žilavá Záhorácka 1934/59 208,07 208,07 EUR
Jozef Stanek Ľudovíta Fullu 1641/2 160,76 160,76 EUR
Peter Osuský Stupavská 2239/20 424,07 424,07 EUR
Mária Valíčková Záhorácka 1934/65 282,40 282,40 EUR
Ernest Rössler Sládkovičova 342/8 296,81 296,81 EUR
Zdeňka Balážová D. Skuteckého 1650/16 1042,71 1042,71 EUR
Jana Beňová Mierové námestie 2545/12 406,30 406,30 EUR
Scarlett Richter Duklianskych hrdinov 886/2 341,86 341,86 EUR
Dagmar Habová gen. M. R. Štefánika 1265/97 568,67 682,39 EUR
Ľubica Babincová 218,40 218,40 EUR
Rastislav Vincek Legionárska 411/24 252,38 252,38 EUR
Marek Homlitaš Štúrova 2491/149 513,51 513,51 EUR
Vladimír Kaňka Sadová 2580/66 169,81 169,81 EUR
Pavol Hurban Štúrova 1445/35 168,65 168,65 EUR
Nájdených 1 415 záznamov, zobrazujem 1 až 20.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí