Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Platenie miestnych daní

Základné údaje

Platenie miestnych daní

Popis:

Táto služba umožňuje zaplatiť miestne dane uložené obcou. Platba je realizovaná elektronickým spôsobom.

Formuláre elektronických podaní:

Služba neposkytuje možnosť podať elektronické podanie

Spôsob vybavenia:

 • Výzva na zaplatenie nedoplatku (v prípade zistenia nedoplatku)

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Platenie miestnych daní

Kliknite na odkaz Výpis z osobného účtu.

Odkaz Vás nasmeruje do privátnej sekcie CG egov portálu, kde po prihlásení uvidíte prehľad všetkých daňových záznamov, ktoré mesto eviduje v súvislosti s Vami ako daňovníkom. V privátnej zóne máte k dispozícii nasledovné údaje:

 • Aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Staršie zdaňovacie obdobia
 • Daňové objekty
 • Daňové objekty - stavby
 • Daňové objekty - byty
 • Daňové objekty - pozemky
 • Saldo na dani - aktuálne zdaňovacie obdobie
 • Pohyby na dani
 • Celkové saldo osoby

Miestnu daň je môžete zaplatiť:

 • prevodom z účtu v peňažnom ústave na účet správcu dane
 • vkladom v hotovosti na účet správcu dane
 • v hotovosti priamo do pokladne MsÚ Malacky. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer

Účet správcu dane:

Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, pobočka Malacky, č. ú. 3200105003/ 5600, IBAN SK36 5600 0000 0032 0010 5003, konštantný symbol 0558, variabilný a špecifický symbol je uvedený v príslušnom Rozhodnutí.

Všetky platobné výmery sú k dispozícii aj v privátnej zóne daňovníka na CG egov portáli.

Dlžníci

Dlžník Adresa dlžníka Suma daňových nedoplatkov Suma daňových nedoplatkov k 31.12. predch. roka Mena
Zdeňka Balážová D. Skuteckého 1650/16 923,55 1259,43 EUR
Viera Žilavá Záhorácka 1934/59 208,07 282,70 EUR
Snop Automotive Malacky, a. s. Továrenská 2206/13 0,00 3108,56 EUR
Ramon Jonáš D. Skuteckého 1650/16 113,88 298,67 EUR
Radka Halabrínová 190,66 190,66 EUR
Peter Osuský Stupavská 2239/20 117,11 204,75 EUR
MUBEN s.r.o. Pezinská 2907/37 0,00 3114,80 EUR
Marta Šteflovičová 291,20 291,20 EUR
Mária Valíčková Záhorácka 1934/65 127,38 196,36 EUR
Marek Šteflovič Hlavná súp. č. 66 166,40 166,40 EUR
Marek Homlitaš Štúrova 2491/149 343,08 343,08 EUR
Ľudmila Tarabová Janka Kráľa 548/30 340,49 340,49 EUR
Ľubica Babincová 218,40 260,00 EUR
Linda Gregovská D. Skuteckého 1650/16 745,52 964,42 EUR
Katarína Najvirt Kostolište súp. č. 67 0,00 204,88 EUR
Jana Beňová Mierové námestie 2545/12 249,60 249,60 EUR
Hana Balážová 1. mája 97/40 586,50 586,50 EUR
G - 5 COMPANY, s.r.o. Zámocká 65/1 0,00 2090,40 EUR
Eva Biharyová Stupavská 1340/163 232,90 466,11 EUR
Dominika Suchánková Záhorácka 513/29 166,40 166,40 EUR
Nájdených 1 201 záznamov, zobrazujem 1 až 20.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí