Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Poskytovanie nenávratných dotácií

Základné údaje

Poskytovanie nenávratných dotácií

Popis:

Obec môže zo svojho rozpočtu poskytovať nenávratné dotácie

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Rozhodnutie primatora
 • Oznámenie o nepridelení dotácie
 • Odpoveď na žiadosť o poskytnutie nenávratných dotácií
 • Dohoda o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 • Výzva na doplnenie podania

Životné situácie:

 • Kultúra - Podpora kultúry
 • Vzdelanie a šport - Šport
 • Financie - Dotácie
 • Podpora podnikania - Dotácie
 • Administratívny a ekonomický chod podniku - Rozširovanie podnikania
 • Kultúra - Kultúra národnostných menšín a znevýhodnených skupín
 • Kultúra - Kultúrne aktivity
 • Občan a štát - Združenia, nadácie, verejnoprospešné organizácie a neinvestičné fondy

Doplňujúce údaje

Poskytovanie nenávratných dotácií

Ponúkame Vám možnosť podať žiadosť o poskytnutie nenávratnej dotácie z rozpočtu mesta elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS, stručný postup uvádzame aj na našej stránke Elektronické služby.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme rozhodnutie alebo, ak Vaše podanie nebude kompletné, výzvu na úpravu / doplnenie podania.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť rozhodnutie  do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Požadované prílohy elektronického podania, stačia oscanované kópie:

 • Zdôvodnenie účelu finančného príspevku
 • doklad preukazujúci xxx
 • doklad preukazujúci xxx

Spomínaným dokladom môže byť:

 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žiadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu.

Viac informácií môžete nájsť aj na stránke mestského portálu Dotácie a granty.

Dotácie

Č. dotácie Rok dotácie Typ Druh Stav vybav. Žiadateľ Účel použitia dotácie Dátum prijatia
2019 Klub Jednorazová Schválená ABC Malacky Súťaž box 30.01.2019
2019 Sociálna oblasť 2020 Jednorazová Schválená Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 29.10.2019
2020 Kultúrna oblasť 2021 Jednorazová Nevybavená MFF Eko, s.r.o. 30.11.2020
2021 INO 2021 Jednorazová Nevybavená Klub filatelistov ZSF 52-32 22.01.2021
 
Nájdených 5 záznamov.
 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  Mgr. Beáta Gelingerová

  Oddelenie právne MsÚ

 • Kontakty

  Mgr. Beáta Gelingerová
  034/79 66 183
  beata.gelingerova@malacky.sk
  3. poschodie, č. dverí 318

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí