,2019,Klub,Jednorazová,Schválená,ABC Malacky,Súťaž box,30.01.2019 ,2019,Sociálna oblasť 2020,Jednorazová,Schválená,Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,,29.10.2019 ,,,,,,,