Malacky

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

späť

Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci

Základné údaje

Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci

Popis:

Verejnosť môže požiadať o potvrdenie výšky svojich pohľadávok voči obci

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

 • Odpoveď
 • Účtovný postup
 • Oznámenie o predĺžení lehoty

Životné situácie:

 • Financie - Dotácie
 • Podpora podnikania - Dotácie
 • Administratívny a ekonomický chod podniku - Rozširovanie podnikania
 • Občan a štát - Združenia, nadácie, verejnoprospešné organizácie a neinvestičné fondy

Doplňujúce údaje

Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci

Ponúkame Vám možnosť podať žiadosť o potvrdenie výšky záväzkov elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

 • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
 • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
 • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
 • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS, stručný postup uvádzame aj na našej stránke Elektronické služby.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám doručíme odpoveď.

V elektronickom formulári podania máte možnosť vybrať si, či si želáte doručiť odpoveď v elektronickej forme do Vašej elektronickej schránky alebo v listinnej forme (osobný odber alebo poštou) tak ako doteraz.

Nepožadujeme dodať žiadne prílohy elektronického podania.

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žiadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz.

 • Organizačný útvar

  Mestský úrad Malacky

  Bernolákova 5188/1A
  901 01 Malacky
  www.malacky.sk

 • Vybavuje
  Mgr. Beáta Gelingerová

  Oddelenie právne MsÚ

 • Kontakty

  Mgr. Beáta Gelingerová
  034/79 66 318
  beata.gelingerova@malacky.sk
  3. poschodie, č. dverí 318

Bol tento článok pre Vás užitočný? Áno Nie

Ďakujeme za Vaše hodnotenie.

Odoberať zmeny

Formulár otázok a odpovedí