[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o mestskej autobusovej doprave

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:späť

Základné údaje

Informovanie o mestskej autobusovej doprave

Popis:

Obec poskytuje informácie o hromadnej doprave nepresahujúcej územie obce

Formuláre elektronických podaní:

Služba neposkytuje možnosť podať elektronické podanie

Spôsob vybavenia:

Informácie sú uvedené v záložke "Doplňujúce údaje"

Životné situácie:

  • Doprava - Cestná doprava a parkovanie

Doplňujúce údaje

Informovanie o mestskej autobusovej doprave

Cestovné poriadky

Mesto Malacky zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v Malackách v spolupráci so Slovak Lines, a. s., Bratislava na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, uzavretej podľa § 15 zákona č. 168/1996 Zb. o cestnej doprave.

V zmysle tohto § sa zmluvou o výkone vo verejnom záujme dopravca zaväzuje poskytnúť obci v mestskej autobusovej doprave výkony podľa § 14a ods. 6 uvedeného zákona a obec sa zaväzuje poskytnúť mu náhradu preukázanej straty. Preukázanú stratu uhradí obec v mestskej autobusovej doprave zo svojho rozpočtu.

Bežné medzimestské linky - platnosť od 14. 12. 2015