[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Diskusné fórum mesta

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:späť

Diskusné fórum mesta

Pravidlá diskusie na elektronickom diskusnom fóre:

Verejná diskusia na portáli www.malacky.sk slúži na výmenu názorov, postrehov, kritiky a zasielanie pripomienok za účelom poukázať na vecné problémy občanov a mesta. Účastník diskusie na elektronickom diskusnom fóre je povinný riadiť sa platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, základnými pravidlami slušného správania a používaním jazykovej kultúry uverejňovaných textov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vecný obsah príspevkov elektronického diskusného fóra.

 

Každý registrovaný používateľ je povinný dodržiavať Pravidlá diskusie na www.malacky.sk Diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s Pravidlami diskusie na www.malacky.sk budú vymazané.

V diskusii na www.malacky.sk je zakázané:

  • Používať cudziu identitu, napríklad vystupovať v mene verejne známej osoby, alebo pod iným ako vlastným menom
  • Akýmkoľvek spôsobom prezentovať osobné útoky, vyhrážky alebo obťažovanie.
  • Zverejňovať vulgárne alebo inak spoločensky neprípustné príspevky
  • Zverejňovať názory alebo texty podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb.
  • Využívať diskusiu na komerčné účely.
  • Uverejňovať dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.
  • Zverejňovať odkazy na internetové stránky, ktorých obsah nesúvisí s témou diskusie a na stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi SR

Diskusné príspevky sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva. Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor. Verejná diskusia nie je nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí a taktiež neslúži ako komunikačný kanál medzi občanmi a samosprávou. Užívateľ, ktorý opakovane porušil pravidlá, bude mať na portál mesta obmedzený prístup. Témy diskusného fóra, ku ktorým viac ako mesiac od posledného príspevku nikto nepridá príspevok, budú vymazané.