[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vydávanie rybárskeho lístku

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:späť

Základné údaje

Vydávanie rybárskeho lístku

Popis:

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec.

Formuláre elektronických podaní:

Spôsob vybavenia:

Informácie sú uvedené v záložke "Doplňujúce údaje"

Životné situácie:

Doplňujúce údaje

Vydávanie rybárskeho lístku

Ponúkame Vám možnosť podať žiadosť o vydanie rybárskeho lístku elektronicky vyplnením elektronického formulára podania. Formulár je dostupný zo záložky "Základné údaje" o elektronickej službe.

Podmienky na vyplnenie elektronického formulára podania a jeho odoslanie do elektronickej podateľne Mesta Malacky sú nasledovné:

  • musíte vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK) k nemu.
  • čip karty obsahuje kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého môžete elektronicky podpisovať Vaše podania a súvisiace prílohy. Ak disponujete iným bezpečnostným zariadením s uloženým kvalifikovaným certifikátom (karta, USB token), môžete ho rovnako použiť na elektronické podpísanie podania a príp. príloh.
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu eIDklient (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy), blok Na stiahnutie),
  • musíte vlastniť kontaktnú čítačku čipových kariet a mať na počítači nainštalovaný ovládač k čítačke kariet (od výrobcu čítačky),
  • musíte mať na Vašom počítači nainštalovanú aplikáciu D.Signer/XAdES (inštalátor a používateľská príručka bezodplatne dostupná na stránke ÚPVS, blok Na stiahnutie).
  • musíte mať min.  18 rokov (elektronické schránky na ÚPVS sú vytvorené len pre osoby nad 18 rokov). Môžete požiadať o rybársky lístok pre seba alebo ako zákonný zástupca pre svoje dieťa.

Po kliknutí na link  formulára podania sa prihlásite pomocou Vášho občianskeho preukazu. Návod ako sa prihlásiťelektronicky podpisovať  je zverejnený na stránkach ÚPVS, stručný postup uvádzame aj na našej stránke Elektronické služby.

Vaše podanie budete mať k dispozícii vo Vašej elektronickej schránke  na Ústrednom portáli verejnej správy v priečinku Odoslané správy. Do schránky Vám následne doručíme elektronický príkaz na úhradu.

Daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov, za psa vyrubí správca dane platobným výmerom, ktorý je súčasťou rozhodnutia, ktoré Vám bude doručené. Splatnosť dane na rok 2015 sa riadi VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a a drobné stavebné odpady na rok 2015.

Po zaevidovaní informácie o realizovaní úhrady Vám do schránky doručíme výzvu na prevzatie pripraveného rybárskeho lístku na podateľni MsÚ.

K žiadosti nepožadujeme priložiť žiadnu prílohu

Elektronická služba rozširuje možnosti, ako môžete komunikovať s našim Mestom. Ak nie ste prívržencom elektronickej komunikácie, stále môžete využiť tradičné formy podávania žíadostí v listinnej forme doručené osobne do našej podateľne na prízemí Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestského úradu. Tlačivá vo formáte .pdf si môžete stiahnuť zo stránky Mesta tak ako doteraz. Rovnako je Vám k dispozícii naše Klientské centrum na prízemí Mestského úradu.

Viac informácií môžete nájsť aj na stránke mestského portálu Rybárske lístky.

Správne poplatky za rybárske lístky

  • Týždenný: 1,5 €
  • Mesačný: 3 €
  • Ročný: 7 €
  • Trojročný: 17 €

Ročný pre občanov do 15 rokov: zdarma