CG eGOV - verzia 2019.6.3.191213-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 29.01.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 726475 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1075000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 841888 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 5866066 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 11657148 Spolu: 20166577 Spolu: 20166577
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 29.01.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 18503,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): -1925000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): -1506857,3 Granty a transfery (S144042005): 847667,7 Daňové príjmy (S144042005): 3621,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 707971,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 3000000,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 2348745,3 Granty a transfery (S144042004): 5018398,3 Daňové príjmy (S144042004): 11652730,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 726475 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1075000 Nedaňové príjmy (S144042003): 841888 Granty a transfery (S144042003): 5866066 Daňové príjmy (S144042003): 11656352 Spolu: 20165781 Spolu: 20165781 Spolu: 22727845,7 Spolu: 22727845,7 Spolu: -2562064,7 Spolu: -2562064,7
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.